Miarki

 

 

 

Kod Opis
  02.20100.038 Miarka głębokości, zasięg do 38 mm
 miarka gwoźzi - Kopia 12.20100.060 Miarka gwoździ  prowadzących Ø 1.0 mm