Narzędzie do kalibracji

 

 

Kod Opis
01.20202.010 Narzędzie do kalibracji, kaniulowane